Το 2018 ιδρύθηκε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής που προήλθε από τη συγχώνευση του ΤΕΙ  Αθήνας και του ΑΕΙ Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ενώ το 2019 εντάχθηκε σε αυτό και  η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας. Ως έμβλημα του Πανεπιστημίου έχει επιλεγεί η κεφαλή του Πλάτωνα.

Τα προγράμματα σπουδών  του  Πανεπιστημίου πραγματοποιούνται στις  τρείς πανεπιστημιουπόλεις: Άλσους  Αιγάλεω, Αρχαίου Ελαιώνα και Αθηνών.  Οι  πλήρως εξοπλισμένες εγκαταστάσεις  καλύπτουν τις διδακτικές και  ερευνητικές  απαιτήσεις αλλά και τις ανάγκες  ψυχαγωγίας των φοιτητών.

Ο άξονας λειτουργίας του Ιδρύματος    περιγράφεται από το Όραμα που έχει  προβάλει ήδη από τη σύστασή του: «η  εδραίωσή του Πανεπιστημίου Δυτικής  Αττικής στη χώρα µας, αλλά και διεθνώς,  ως  ένα πρώτης επιλογής, ισχυρό,  σύγχρονο,  προοδευτικό πανεπιστήμιο, µε  δημόσιο χαρακτήρα, αναγνωρίσιμο και ανταγωνιστικό ρόλο στο παγκόσμιο στερέωμα».

Το νέο σύγχρονο Πανεπιστήμιο διατηρεί 6 σύγχρονες σχολές και συνολικά 27 τμήματα καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων, όπως κοινωνικές, διοικητικές και οικονομικές επιστήμες, επιστήμες μηχανικού, επιστήμες υγείας και πρόνοιας, επιστήμες τροφίμων αλλά και καλλιτεχνικές σπουδές. Πλέον είναι το τρίτο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της χώρας με 57.800 φοιτητές που σπουδάζουν σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης που προσφέρει το πανεπιστήμιο: από διετείς κύκλους σπουδών έως την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών.

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής έχει πετύχει συνεχή, δυναμική ανάπτυξη και παραγωγή σημαντικού επιστημονικού έργου που οφείλεται στο εξειδικευμένο, έμπειρο προσωπικό, τα υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου μέλη ΔΕΠ και τις σύγχρονες υποδομές, εργαστήρια, βιβλιοθήκες, αίθουσες διδασκαλίας, συνεδριακούς χώρους.

Κάνοντας πράξη αφενός τη στροφή προς την αειφόρο ανάπτυξη και αφετέρου την εφαρμογή λύσεων καινοτομίας, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής έχει πετύχει να είναι το πρώτο» πράσινο πανεπιστήμιο» της χώρας. Με την εγκατάσταση σταθμού Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού  Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και τη συνεργασία με τον ΔΕΔΔΗΕ πέτυχε την μείωση του  ανθρακικού του αποτυπώματος και παράλληλα την εξοικονόμηση πόρων που διατίθενται σε άλλες ανάγκες του Πανεπιστημίου. Η συμπαραγωγή ενέργειας μέσω του ιδιόκτητου σταθμού ΣΗΘΥΑ καλύπτει περίπου το 70% των ενεργειακών αναγκών των υφιστάμενων εγκαταστάσεων των τριών Πανεπιστημιουπόλεων του Ιδρύματος.

 

 

Επικοινωνία

Τηλ. 210 5381109
Email: proffice@uniwa.gr
website: https://www.uniwa.gr/