ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Όλες οι εκδηλώσεις

Μουσείο Μπενάκη| 13ο Συνέδριο CoMuseum| 6-8 Δεκεμβρίου 2023

Μουσείο Μπενάκη| 13ο Συνέδριο CoMuseum| 6-8 Δεκεμβρίου 2023

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ:

6 Δεκεμβρίου 2023 - 8 Δεκεμβρίου 2023

Δράσεις Διάχυσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων του έργου «e-hagiography»

Δράσεις Διάχυσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων του έργου «e-hagiography»

e-hagiography; crete

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ:

25 Νοεμβρίου 2022 - 28 Νοεμβρίου 2022

Δράσεις Διάχυσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων του έργου «e-hagiography»

Δράσεις Διάχυσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων του έργου «e-hagiography»

e-hagiography; crete

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ:

25 Νοεμβρίου 2022 - 28 Νοεμβρίου 2022

Edge Intelligence | Emerging Tech Conference | 26 & 27 Οκτωβρίου 2022

Edge Intelligence | Emerging Tech Conference | 26 & 27 Οκτωβρίου 2022

CONFERENCE; PATRA; UNIVERSITY

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ:

26 Οκτωβρίου 2022 - 27 Οκτωβρίου 2022

1 2