ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Όλες οι εκδηλώσεις

Δράσεις Διάχυσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων του έργου «e-hagiography»

Δράσεις Διάχυσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων του έργου «e-hagiography»

e-hagiography; crete

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ:

25 Νοεμβρίου 2022 - 28 Νοεμβρίου 2022

Δράσεις Διάχυσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων του έργου «e-hagiography»

Δράσεις Διάχυσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων του έργου «e-hagiography»

e-hagiography; crete

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ:

25 Νοεμβρίου 2022 - 28 Νοεμβρίου 2022

Edge Intelligence | Emerging Tech Conference | 26 & 27 Οκτωβρίου 2022

Edge Intelligence | Emerging Tech Conference | 26 & 27 Οκτωβρίου 2022

CONFERENCE; PATRA; UNIVERSITY

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ:

26 Οκτωβρίου 2022 - 27 Οκτωβρίου 2022

ΠΕΜΠΤΟ Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης

ΠΕΜΠΤΟ Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ:

21 Οκτωβρίου 2022 - 23 Οκτωβρίου 2022

1 2