Παρουσία του Εργαστηρίου Ερευνών και Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών στο Συμπόσιο του UNWTO

MAΔΡΙΤΗ

INFO

Το Εργαστήριο Ερευνών και Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού (Ερ.Ε.Δο.Λο.Τ.) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών συμμετείχε, κατόπιν προσκλήσεως, στο Συμπόσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, όπως επίσης και στη Συνάντηση Εμπειρογνωμόνων για τη Μέτρηση της Βιωσιμότητας του Τουρισμού  (UNWTO Symposium on Country Experiences and 3rd Meeting of the Expert Group for Measuring  the Sustainability of Tourism) που πραγματοποιήθηκε στις 14-16 Δεκεμβρίου 2022 στη Μαδρίτη.

Κατά τη διάρκεια της Συνάντησης Εμπειρογνωμόνων παρουσιάστηκαν από την πλευρά του Ερ.Ε.Δο.Λο.Τ., σε συνεργασία με τον Dr. Peter Hackl (Vienna University of Economics and Business, Austria), τα πρώτα αξιόπιστα αποτελέσματα για το Άμεσο Τουριστικό ΑΕΠ της Ελλάδας για την περίοδο 2010-2020, στοιχεία που μέχρι σήμερα δεν ήταν διαθέσιμα. Στα πλαίσια του Συμποσίου UNWTO, όπου συναντώνται κορυφαίοι εμπειρογνώμονες σε διεθνές επίπεδο για την τουριστική στατιστική, η ερευνητική δραστηριότητα του Ερ.Ε.Δο.Λο.Τ. προτάθηκε ως καλή πρακτική, για την εφαρμογή της μεθοδολογικής προσέγγισης του UNWTO που αποσκοπεί στην αξιόπιστη εκτίμηση της άμεσης οικονομικής επίδρασης του τουρισμού σε περιπτώσεις όπου τα διαθέσιμα δεδομένα του Στατιστικού Συστήματος είναι ελλιπή.

Την πρακτική αυτή παροτρύνονται να μιμηθούν και άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα και, όπως η Ελλάδα, δε διαθέτουν Δορυφόρους Λογαριασμούς Τουρισμού (ΔΛΤ). Σημειώνεται ότι οι ΔΛΤ είναι το διεθνώς αποδεκτό εθνικολογιστικό εργαλείο μέτρησης της συμβολής του τουρισμού στην οικονομία και είναι συμβατό με όλα τα διεθνή εθνικολογιστικά και στατιστικά πρότυπα. Η συμμετοχή του Ερ.Ε.Δο.Λο.Τ. στη Συνάντηση Εμπειρογνωμόνων και η ανάδειξη της δραστηριότητάς του ως καλής πρακτικής, αποτελούν διάκριση του Εργαστηρίου, του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και εν γένει του Πανεπιστημίου Πατρών.
Περισσότερες πληροφορίες και υλικό σχετικά με το συμπόσιο μπορείτε να βρείτε στον δικτυακό τόπο του UNWTO https://www.unwto.org/events/symposium-countries-exp-3rd-meeting-eg

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ:
Παρουσία του Εργαστηρίου Ερευνών και Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών στο Συμπόσιο του UNWTO
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
Συμπόσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:
Δεκέμβριος 14 2022
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:
Δεκέμβριος 16 2022