ΠΕΜΠΤΟ Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης

ΠΑΤΡΑ

INFO

Το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών  διοργανώνει το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης με θέμα:

«Η εκπαίδευση σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης:  κοινωνιολογικές αναγνώσεις» 21-23 Οκτωβρίου  2022,Πανεπιστήμιο Πατρών, Ρίο.

Σκοπό του Συνεδρίου αποτελεί η ανάδειξη των διαστάσεων της πανδημικής κρίσης στο σχολείο και την κοινωνία. Η πανδημία αποτέλεσε μια πρωτόγνωρη κατάσταση σε παγκόσμιο επίπεδο, η οποία επηρέασε όλους τους τομείς της κοινωνίας, μεταξύ των οποίων και το σχολείο.

Πληροφορίες για το συνέδριο και τον τρόπο συμμετοχής σε αυτό, στον ιστότοπο του συνεδρίου: http://5o-syn-kte.wpnet.upatras.gr/ και στο e-mail: socedu5@gmail.com .

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ:
5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ:
Πανεπιστήμιο Πατρών
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:
Οκτώβριος 21 2022
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:
Οκτώβριος 23 2022