Διεθνές Συνέδριο Κοινωνικών Επιστημών, 21-23/07/2022

AΘΗΝΑ

INFO

Σας ενημερώνουμε για την διεξαγωγή του 17ου Διεθνούς Συνεδρίου Κοινωνικών Επιστημών μεταξύ 21-23 Ιουλίου 2022 στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα At the Crossroads of Paradigms: Considering Heterodoxy in the Social Sciences.

Στο συνέδριο συμμετέχει το Φόρουμ Διαπολιτισμικού Διαλόγου και Μάθησης του Πανεπιστημίου Πατρών με τη διοργάνωση φόρουμ με τίτλο Discussing Social Inclusion, Empowerment, and Intercultural Mediation. Στο φόρουμ αυτό παρουσιάζεται και το νέο κοινό ΠΜΣ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Διαμεσολάβηση που υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Περισσότερες πληροφορίες για εγγραφές (Local Registration Rates) στο https://thesocialsciences.com/2022-conference/registration

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ:
17ο Διεθνές Συνέδριο Κοινωνικών Επιστημών
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ:
Eθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:
Ιούλιος 21 2022
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:
Ιούλιος 23 2022
Plenary Speakers
Maciej J. Grodzicki, Agnieszka Kubal, José Luis Ortega Martín, Luke Cooper, Dimitrios L. Drosos
The Interdisciplinary Social Sciences Research Network
Marcin Galant, Dr. Kyoko Ito-Morales, Dr. Jerónimo Morales-Cabezas