Η πρώτη επιτυχημένη πτήση αεροπλάνου στην Ελλάδα από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους

ATTIKH

INFO

«Την πρωίαν εχθές επέταξε δια αεροπλάνου του ο πρώτος Έλλην ιδιώτης αεροπόρος κ. Αργυρόπουλος. Η πτήσις ήτο δοκιμαστική επέτυχε δε τελείως. Ως ώρα πτήσεως είχεν ορισθή η 8η πρωινή και τόπος το εκτεταμένον πεδίον των στρατώνων του Ρουφ. Αρκετός κόσμος είχε συρρεύσει εκεί ίνα παρακολουθήση το θέαμα μεταξύ τούτου ο κ. Πρωθυπουργός». Ρεπορτάζ στις 8 Φεβρουαρίου 1912 της εφημερίδας «Σκριπ» για την πρώτη πτήση αεροπλάνου στην Ελλάδα με αεροπόρο τον Εμμανουήλ Αργυρόπουλο. Την ίδια ημέρα σε δεύτερη πτήση μαζί με τον Αργυρόπουλο θα πετάξει και ο πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος. Στις 12 Φεβρουαρίου ο Αργυρόπουλος επαναλαμβάνει την πτήση στον ζωολογικό κήπο του Φαλήρου ενώπιον της βασιλικής οικογένειας και χιλιάδων Αθηναίων. Η εφημερίδα «Εμπρός» γράφει σχετικά: «Εις τας 4΄ και 25΄ ο αδελφός του κ. Αργυρόπουλου περιέστρεψε την έλικα ήτις ήρχισε να περιστρέφεται μετά δαιμονιώδους ταχύτητος και θορύβου. Ο κόσμος αγωνιά κυριολεκτικώς. Το αεροπλάνον αρχίζει να τρέχη επί του εδάφους ενώ ο προ αυτού κόσμος καταληφθείς υπό πανικού τρέπεται εις φυγήν. Μετά 70 περίπου μέτρων πορείαν επί του εδάφους το αεροπλάνον συνεπεία αποτόμου στροφής του πηδαλίου του αρχίζει υψούμενον μεγαλοπρεπώς».

Ο πιλότος της πρώτης επιτυχημένης πτήσης αεροπλάνου στην Ελλάδα στις 8 Φεβρουαρίου 1912 ήταν ο Εμμανουήλ Αργυρόπουλος, γιος του Γεωργίου Αργυρόπουλου πρεσβευτή της Ελλάδας στην Αγία Πετρούπολη. Ο Αργυρόπουλος είχε σπουδάσει ηλεκτρολόγος μηχανικός στη Γερμανία, αλλά εγκατέλειψε το επάγγελμα και σπούδασε στη Γαλλία αεροπλοΐα αποκτώντας δίπλωμα ιδιώτη χειριστή αεροπλάνου. Επέστρεψε στην Ελλάδα τον Ιανουάριο του 1912 φέρνοντας μαζί του συσκευασμένο ένα ιδιόκτητο αεροπλάνο. Κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους κατατάχθηκε στην πολεμική αεροπορία και πήρε μέρος στις πολεμικές επιχειρήσεις. Τον Απρίλιο του 1913 κατά τη διάρκεια αναγνωριστικής πτήσης το αεροπλάνο του Αργυρόπουλου συντρίβεται λόγω μηχανικής βλάβης κοντά στον Λαγκαδά. Ο Αργυρόπουλος και ο συνεπιβάτης του Κωνσταντίνος Μάνος θα χάσουν τη ζωή τους από τη συντριβή, ήταν οι πρώτοι νεκροί της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας.

Γιάννης Γκλαβίνας

Αρχειονόμος – Δρ. Ιστορίας

Κεντρική Υπηρεσία Γενικών Αρχείων του Κράτους

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ:
Η πρώτη επιτυχημένη πτήση αεροπλάνου στην Ελλάδα από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ:ΓΑΚ
ΓΑΚ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:
Μάρτιος 30 2023
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:
Μάρτιος 30 2023