ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων

MEΣΟΛΟΓΓΙ

INFO

Συνεχίζοντας την πορεία που μετράει πάνω από 30 χρόνια, θα πραγματοποιηθεί το
18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων από 3 έως 6 Νοεμβρίου 2022 στο Μεσολόγγι,
με τίτλο: «Υδρόβιοι Βιολογικοί πόροι: Ανάδειξη-Προστασία-Βιώσιμη Ανάπτυξη». Οι
θεματικές ενότητες  του συνεδρίου είναι: Αλιεία και Θαλάσσια Οικοσυστήματα,
Εσωτερικά ύδατα  και Παράκτια Ζώνη, Υδατοκαλλιέργειες, Εμπορία και Μεταποίηση
Αλιευτικών προϊόντων.

Το συνέδριο διοργανώνει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ιχθυολόγων Δημοσίων, σε
συνδιοργάνωση με το Πανεπιστήμιο Πατρών, τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και υποστηρίζεται από το Δήμο Ιεράς Πόλεως
Μεσολογγίου, ΠΔΕ &  ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Αναλυτικές πληροφορίες στο σύνδεσμο: http://18psid.asfa.upatras.gr/

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ:
18o Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ:
Διοικητήριο Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:
Νοέμβριος 3 2022
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:
Νοέμβριος 6 2022