Υπογραφή Σύμβασης Σύνδεσης του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών με το Βιολογικό Σταθμό καθαρισμού λυμάτων του Πανεπιστημίου Πατρών

ΠΑΤΡΑ

INFO

Σύμβαση σύνδεσης του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών με το Βιολογικό Σταθμό καθαρισμού λυμάτων του Πανεπιστημίου Πατρών θα υπογραφεί την Τρίτη, 24.01.23 και ώρα 13.00 στην Αίθουσα της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών, με σκοπό τη συνέχιση της χρήσης του Βιολογικού Σταθμού Καθαρισμού των Λυμάτων του Ιδρύματος από το ΠΓΝΠ  για την κάλυψη των αντίστοιχων αναγκών του. Η εν λόγω  σύμβαση περιλαμβάνει μία σειρά ενεργειών που  δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για την εύρυθμη λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού Λυμάτων του Πανεπιστημίου Πατρών από το ΠΓΝΠ, εξασφαλίζοντας όλες τις τεχνικές και μη παραμέτρους για την επεξεργασία των λυμάτων και για την αποφυγή αποχέτευσης λυμάτων που περιέχουν συστατικά και ουσίες σε υψηλότερες συγκεντρώσεις από τις προβλεπόμενες.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ:
Υπογραφή Σύμβασης Σύνδεσης του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών με το Βιολογικό Σταθμό καθαρισμού λυμάτων του Πανεπιστημίου Πατρών
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ:
Αίθουσα της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:
Ιανουάριος 24 2023
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:
Ιανουάριος 24 2023