Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης (ΟΑΚ) – Διεθνές Οικολογικό Σχολείο. Προωθώντας την «Πράσινη Ενορία»

ΚΡΗΤΗ

INFO

Στα πλαίσια των άοκνων προσπαθειών της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης (ΟΑΚ) για ανάπτυξη «Πράσινων Ενοριών», οι οποίες έχουν ξεκινήσει από το 2014, θα πραγματοποιηθεί, με φυσική παρουσία, στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος, 11-18 Νοεμβρίου 2023, Διεθνές Οικολογικό Σχολείο με συμμετέχοντες από την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Διοργανωτής είναι το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών (World Council of Churches – WCC) και η ΟΑΚ.

Οι θεματικές ενότητες περιλαμβάνουν ζητήματα: Κλιματικής Δικαιοσύνης, Ύδατος και Διατροφής.

Η ΟΑΚ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο/η, με ευαισθησία στα θέματα περιβάλλοντος, που η ηλικία του/της είναι από 18 έως 30 ετών και έχει καλή γνώση της αγγλικής, να ακολουθήσει προσεκτικά τις οδηγίες του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών και να κάνει αίτηση, αποκλειστικά μέσω του παρακάτω συνδέσμου, που παρέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες:

https://www.oikoumene.org/events/wcc-eco-school-for-europe-and-north-america-region

Η συμμετοχή σε ένα Διεθνές Σχολείο με το κύρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών και της ΟΑΚ αποτελεί μοναδική εμπειρία, δεδομένου ότι είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιείται σχετικό Σχολείο στην Ευρώπη και στη Χώρα μας. Η συμμετοχή των κληρικών και όσων διακονούν τις Ενορίες του θα εκτιμηθεί δεόντως. Θα δοθεί σχετικό Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.

Η καταληκτική ημερομηνία για τις αιτήσεις είναι η 16η Σεπτεμβρίου 2023 και συνιστάται να γίνει η σχετική διαδικασία στον ανωτέρω σύνδεσμο όσο το δυνατόν νωρίτερα. Σημειωτέο, ότι αυτό το Οικολογικό Σχολείο θα μπορέσουν να το παρακολουθήσουν αποκλειστικά και μόνο αυτοί/αυτές που η αίτησή τους έχει εγκριθεί από το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών, λόγω των σχετικών διεθνών διαδικασιών.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ:
Πράσινες Ενορίες
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ:
Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης (OAK)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:
Νοέμβριος 11 2023
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:
Νοέμβριος 18 2023