Μνημόνιο συνεργασίας και κοινών επιστημονικών δράσεων στον εμβληματικό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας

Αρχαία Ολυμπία

INFO

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, έχοντας υιοθετήσει την εξωστρέφεια ως δομικό στοιχείο της λειτουργίας του, συμμετέχει σε σχήματα συνεργασίας με άλλα Πανεπιστήμια αλλά και με φορείς της αυτοδιοίκησης, προτάσσοντας τη σύγχρονη αντίληψη για ενεργό «παρών» στις επιστημονικές και ευρύτερα κοινωνικές εξελίξεις. Η εκκίνηση του κοινού εγχειρήματος των δύο ιδρυμάτων με τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας θα αποτελέσει τη βάση για επιστημονική αλληλεπίδραση, ενδυναμώνοντας περαιτέρω την αναπτυξιακή πορεία και διεθνή προοπτική και αναγνώριση της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Οι ποικίλες επιστημονικές δράσεις που εμπεριέχονται στο μνημόνιο συνεργασίας θα σηματοδοτήσουν, οριοθετώντας τον ενεργό ρόλο στα επόμενα χρόνια, μια καινοτόμο σύμπραξη με πολλαπλασιαστικά οφέλη στην έρευνα και τη μάθηση. Η συμπληρωματικότητα των συνεργαζόμενων φορέων, η διαρκής ενδυνάμωση και υποστήριξη των, υπό του μνημονίου, ορισθέντων θα διασφαλίσουν την επιτυχία και την προσδοκώμενη προστιθέμενη αξία.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών χαιρετίζει τη νέα συνεργασία  και δεσμεύεται για τη διασφάλιση όλων των συνθηκών εκείνων που θα οδηγήσουν στην επίτευξη του μέγιστου δυνατού αποτελέσματος και την υλοποίηση του κοινού αυτού οράματος.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ:
Μνημόνιο συνεργασίας και κοινών επιστημονικών δράσεων θα υπογραφεί στις 18/9/2022, στον εμβληματικό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας, μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ:
Αρχαία Ολυμπία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:
Σεπτέμβριος 18 2022
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:
Σεπτέμβριος 18 2022