Εταιρική ημερίδα του Ιστορικού Αρχείου ΕΤΕ| 23 Ιουλίου 2024

AΘΗΝΑ

INFO

Το ΙΑ/ΕΤΕ, μπροστά στα νέα δεδομένα και στις προκλήσεις που διαμορφώνει η νέα ψηφιακή εποχή για την ταυτότητα και, συνακόλουθα, για τη διαχείριση των αρχείων, επέλεξε στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Αρχείων 2024 να διοργανώσει ημερίδα εργασίας (workshop) με θέμα «Το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας στη νέα ψηφιακή εποχή. Προκλήσεις και προοπτικές ως προς τη διαχείριση των ηλεκτρονικών αρχείων».

Η ημερίδα αποσκοπεί στην έναρξη σχετικής συζήτησης με άλλες εμπλεκόμενες στη διαχείριση των αρχείων της Τράπεζας διευθύνσεις, προκειμένου από κοινού να εντοπιστούν, προβλεφθούν και σχεδιαστούν εγκαίρως όλες εκείνες οι ενέργειες που θα επιτρέψουν −όπως υποδειγματικά έγινε κατά το παρελθόν− τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης του οργανισμού στο μέλλον και την ανάδειξη της ιστορικής του συνέχειας, κεντρικό στόχο της Εθνικής Τράπεζας ήδη από το 1938.

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ:
Εταιρική ημερίδα του Ιστορικού Αρχείου ΕΤΕ| 23 Ιουλίου 2024
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ:
Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:
Ιούλιος 23 2024
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:
Ιούλιος 23 2024