Εκδηλώσεις στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών

ΠΑΤΡΑ

INFO

  • Επιστημονική Συνάντηση « MASTERLY Kick-off Meeting»
    24-25/01/23
    Laboratory of Manufacturing Systems and Automation (LMS)
  • Επιστημονικό Συνέδριο «ΕΝΔΟΡΑΜΑ 20222» Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο
    27-29/01/23
  • Αναλυτικές Πληροφορίες: http://www.confer.upatras.gr/
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ:
Εκδηλώσεις στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ:
Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:
Ιανουάριος 24 2023
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:
Ιανουάριος 29 2023