Διήμερο επιστημονικό συνέδριο με τίτλο «Πάτρα, πύλη στη Δύση (13ος–20ός αιώνας): θεσμοί, οικονομία, άνθρωποι, πολιτισμός» από το Πανεπιστήμιο Πατρών

ΠΑΤΡΑ

INFO

Το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας διοργανώνουν διήμερο επιστημονικό συνέδριο με τίτλο «Πάτρα, πύλη στη Δύση (13ος–20ός αιώνας): θεσμοί, οικονομία, άνθρωποι, πολιτισμός». Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών από τις 30 έως τις 31 Μαρτίου 2023 και είναι ανοικτό σε όλους όσους επιθυμούν να το παρακολουθήσουν. Στην προβληματική του συνεδρίου ανήκουν θέματα όπως οι σχέσεις που αναπτύχθηκαν μεταξύ της Βυζαντινής Πάτρας και της Δύσης, η διακίνηση ιδεών και πρακτικών, η εμπορική άνθιση του 19ου και 20ού αιώνα, οι μεταναστεύοντες στη Δύση Πατρινοί και άλλα. Το πρόγραμμα, η αφίσα και οι περιλήψεις των ανακοινώσεων έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο http://patrasgatetowest.wpnet.upatras.gr/

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ:
«Πάτρα, πύλη στη Δύση (13ος–20ός αιώνας): θεσμοί, οικονομία, άνθρωποι, πολιτισμός»
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ:Πάτρα
Πανεπιστήμιο Πατρών
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:
Μάρτιος 30 2023
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:
Μάρτιος 31 2023