Αττικό επιγραφικό και τοπογραφικό συμπόσιο προς τιμήν του καθηγητή John S. Traill στο Επιγραφικό Μουσείο, 28 και 29 Απριλίου

AΘΗΝΑ

INFO

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  (28.4.23)

 

Πρωϊνὴ Συνεδρία

 

9.45-10.00               Χαιρετισμοί

10.00-10.15 Ἀθ. Ἀλ. Θέμος – Ἄ. Π. Ματθαίου, Προσφώνησις  πρὸς τὸν καθ. J. S. Traill

10.15-10.30 Ἀντιφώνησις J. S. Traill

10.30-10.55   Γιῶργος Σταϊνχάουερ, χώρα τῆς Ἀττικῆς τὸν 4ο αἰ. π.Χ.

11.00-11.25 S. D. Lambert, Inscriptions of the Attic Demes on AIO: some preliminary results of work in progress

11.30-11.55 Ἄννα Μαρία Θεοχαράκη – Λήδα Κωστάκη, Δύο ψηφιακὰ προγράμματα τοπογραφίας: οἱ ἀρχαιότητες τῶν Ἀθηνῶν· οἱ Karten von Attika

12.00-12.30                       Διάλειμμα

12.30-12.55 K. Takeuchi, Athens and Apollo Pythios: A New Edition of SEG XXI 469

13.00-13.25 R. Pitt, New, old, impossible and improbable Athenian names in the manuscripts of early travelers

13.30-13.55 Φωτεινὴ Ζαφειροπούλου – Γεωργία E. Μαλούχου, ᾽Ενεπίγραφα ὄστρακα ἀπὸ τὶς ἀνασκαφὲς νοτίως τῆς Ἀκροπόλεως (1955-1960)

 

Ἀπογευματινὴ Συνεδρία

17.00-17.25 K. Clinton, The Group [τ]οὺς πολλούς in Agora I 7538

17.30-17.55 Μ. K. Langdon, Additions to the Attic Onomasticon

18.00-18.25 J. ΜcK. Camp II, Epigraphical Evidence for the Leokoreion

18.30-19.00                        Διάλειμμα

19.00-19.25 Adele Scafuro, The bouleutic lists, their dēmosioi, and John Traill

19.30-19.55  Ν. Παπαζαρκάδας, Δύο θραύσματα καταλόγων ὀνομάτων

20.00-10.25  Ἄ. Π. Ματθαίου, Ἡ χρονολόγησις τοῦ β´ ψηφίσματος τοῦ Καλλίου

(IG I3 52 B)

 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ (29.4.23)

Πρωϊνή Συνεδρία

 

9.30-9.55 Μαρία Στάθη – Ἄ. Μπούφαλης, Νέες ἐπιγραφικὲς μαρτυρίες ἀπὸ τὴν Λαυρεωτική

10.00-10.25 Ἀνδρονίκη Κ. Μακρῆ, Ἑρμαϊκὴ στήλη ἀπὸ τὸν δῆμο τῆς Περγασῆς

10.30-10.55 Ἑλένη Π. Ζαββοῦ, ᾽Εκ τοῦ Ἐπιγραφικοῦ Μουσείου 11.00-11.25 Γ. Πάλλης, Οἱ μετέπειτα ζωὲς τῶν Ἀττικῶν ἐπιγραφῶν 11.30-12.00                                            Διάλειμμα

12.00-12.25 Κατερίνα Πέτρου – Στέλλα Ραυτοπούλου – Ἀθ. Ἀλ. Θέμος, Ἱερὸς νόμος ἀπὸ τὰ Καλύβια Θορικοῦ

12.30-12.55 Ἀνθὴ Ντόβα, Παρατηρήσεις στὴν τοπογραφία καὶ τὴν ἀρχαιολο- γία τῶν δήμων στὴν ΝΔ πλευρὰ τοῦ Ὑμηττοῦ

13.00-13.25 Μαρία Πλάτωνος – Ἑλένη Ἀσημάκου, Νέο τμῆμα τοῦ καταλόγου τῶν πωλητῶν τοῦ 402/1 π.Χ.

13.30-13.55   Δ. Σούρλας,  Δύο νέα θραύσματα καταλόγων στρατηγῶν

14.00-14.15   Καταληκτήριες παρατηρήσεις

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ:
Αττικό επιγραφικό και τοπογραφικό συμπόσιο προς τιμήν του καθηγητή John S. Traill στο Επιγραφικό Μουσείο, 28 και 29 Απριλίου
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ:
ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:
Απρίλιος 28 2023
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:
Απρίλιος 29 2023